संदेश डालो ला पैक्स

नूस सोमेस तौस और नूस डेव्रिअन्स टौट्रे उक्रेनिएन्स। नूस डेवोन्स एगिर फेस ए ला उल्लंघन डे ला सौवेराइनेट एट डे ल'इंटेग्रिट टेरिटोरियल डे ल'यूक्रेन। जे सौतिएन्स फरमेमेंट ले पीपल यूक्रेनियन एन सेस टेम्प्स ट्रेस डिफिसाइल।

ले टूरिज्म साउथिएंट ला पैक्स एट ले रिड्रेसमेंट

नूस डेवन्स डोनर उन ऑट्रे चांस आ ला पैक्स

एंटोनियो गुटेरेस, सेक्रेटेयर जनरल डेस नेशंस यूनिस

"नोट्रे सेक्टूर लेउर पर्मेट डे विवर। डे गैग्नर नॉन सीलेमेंट अन सालेयर, माईस ऑस्ट्रेलियाई ला डिग्निटे एट ल'एगलिट। लेस एम्प्लोइस डान्स ले टूरिज्म डोनेट एग्लेमेंट ऑक्स जेन्स ला पॉसिबिलिटे डे एस'मेन्सीपर एट डी'एटर पार्टिएर पार्टिएर सौवेंट पोयर ला प्रीमियर फॉइस।"

ज़ुराब पोलोलिकाश्विली
ले सेक्रेटेयर गनराल 

यूएनडब्ल्यूटीओ कार्यक्रम